Warunki rezerwacji i anulacji

Ogólne warunki dokonywania rezerwacji i anulacji pobytów dla Gości indywidualnych w Hotelu św. Norberta w Hebdowie. 

REZERWACJA

 

Rezerwację pobytu lub zabiegów można dokonywać :

* telefonicznie

* poprzez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną e-mail

Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z w/w. sposobów, Hotel prześle drogą elektroniczną lub potwierdzenie rezerwacji. W celu gwarancji rezerwacji warunkiem koniecznym jest zapłacenie zadatku w terminie do 7 dni ( lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 30% łącznej kwoty pobytu. Po upływie 7 dni ( lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji), jeśli kwota zadatku nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie lub nie otrzymamy od Państwa potwierdzenia wpłaty (przesłanego na adres e-mail) rezerwacja nie będzie gwarantowana (hotel może odsprzedać pokój innej osobie).

Wpłata zadatku może być dokonana na konto Hotelu (98 1240 4650 1111 0010 3720 3008 Bank PeKao S.A. o/Kraków)  poprzez przelew bankowy, wpłatę  gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu św. Norberta.

Pozostała kwota za pobyt jest regulowana przez Gościa w dniu przyjazdu, po wystawieniu stosownej faktury Vat. Opłata za pobyt zastępuje umowę pomiędzy stronami.

Hotel aby mógł sprzedawać pokój kolejnym Gościom musi precyzyjnie znać termin wyjazdu.

Przy wcześniejszym wyjeździe Gościa Hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

ANULACJA POBYTU

ANULACJA ZE ZWROTEM ZADATKU – jest możliwa w okresie nie krótszym niż 10 dni przed planowaną datą przyjazdu, wówczas hotel zwróci osobie rezerwującej całą kwotę zadatku, którą wpłaciła lub dokona bez kosztownej zmiany terminu rezerwacji (wówczas zadatek przechodzi na kolejny termin).

ANULACJA BEZZWROTNA ZADATKU – ma miejsce po dokonaniu anulacji w czasie krótszym niż 10 dni od planowanego przyjazdu, wówczas zadatek zostanie zatrzymany przez hotel na poczet zablokowanych jednostek mieszkalnych, z których mogłyby w tym terminie skorzystać inne osoby. Nie ma możliwości bez kosztownej zmiany terminu.

ZMIANA TERMINU – nie dotyczy Pakietów okazjonalnych typu : Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester, Walentynki, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Zmiany terminów w pakietach wiosennych, letnich, jesiennych oraz zimowych są możliwe w okresie, w którym obowiązuje dany pakiet.

NO SHOW – w przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Hotelu do godziny 20:00 bez wcześniejszej informacji odnośnie późniejszego przyjazdu, Hotel zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty zadatku, którą wpłaciła osoba rezerwująca. Dodatkowo ma prawo do odsprzedania pokoju innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w Hotelu w tym terminie.

W przypadku gdy Gość mimo potwierdzenia późniejszego przyjazdu po godzinie 20:00 nie pojawi się w Hotelu do dnia następnego jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości pierwszej doby hotelowej.

Anulacja rezerwacji jest możliwa tylko drogą pisemną w formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@hotelswnorberta.pl

 

Wszelkie roszczenia względem Hotelu prosimy składać na recepcji hotelowej lub pocztą na adres hotelu.

Galeria zdjęć