Strona głównaHotelKlasztor dawniej i dziś

Klasztor dawniej i dziś

wczoraj-dziswczoraj-dzisPonorbertański zespół kościelno-klasztorny usytuowany jest na wzgórzu, w malowniczym zakolu Wisły niedaleko Nowego Brzeska. Należy do najcenniejszych pomników architektury średniowiecznej i nowożytnej w Małopolsce. Nie wiemy jak przedstawiał się obraz pierwszego kościoła, ale prawdopodobnie była to drewniana budowla. Ceglaną świątynię, która przetrwała do dziś, zbudowano około połowy XIII wieku. Rozbudowę kościoła i klasztoru rozpoczął w drugiej połowie XVII wieku opat Melchior Olszewski. Klasztor Hebdowski odegrał ogromną rolę w naszej historii, a szczególnie w dziejach krzewienia kultury. W roku 1819, po prawie 670 latach ustawicznej pracy w dolinie Wisły, Norbertanie po kasacie zakonu, zostali zmuszeni do opuszczenia swej siedziby. Od tamtego momentu rozpoczął się ciągły proces niszczenia opuszczonego obiektu. W roku 1949 Zakon Pijarów przejął klasztor i odpowiedzialność za parafie od Biskupa diecezji kieleckiej - J. E. C. Kaczmarka. Pomimo długoletniej troski o powierzony obiekt, wymagał on gruntownego remontu. Pijarzy postawili sobie za cel rewitalizację zespołu i przywrócenie dawnego uroku. W tym celu podjęli działania wymagające przeprowadzenia wyjątkowo kosztownych prac remontowych i konserwacyjnych. Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych klasztor odzyskał dawną świetność. Co więcej, prace remontowo-konserwatorskie ujawniły szereg interesujących polichromii i rozwiązań architektonicznych, o których wcześniej nie wiedziano: w pomieszczeniu recepcji odkryto renesansowy plan miasta (prawdopodobnie Magdeburga), w zasypach sklepień znaleziono polichromie, które obecnie są eksponowane pod przeszkloną podłogą. Odtworzono od podstaw krużganek północny prezentując wątki wendyjskie, w Sali konferencyjnej Opata przeprowadzono kompletną konserwację polichromii, natomiast w Sali św. Norberta, najbardziej reprezentacyjnej, poddano konserwacji polichromie i stiuki. Dzisiaj zespół kościelno-klasztorny w Hebdowie lśni, jak – być może – nigdy do tej pory, powrócił do dawnej świetności i zyskał nowe oblicze.

 

Klasztor dawniej   Klasztor dziś
Klasztor w Hebdowie - wirydarz skrzydło kiedyś
Klasztor w Hebdowie - wirydarz wschód kiedyś
  Klasztor w Hebdowie - wirydarz dziś
Klasztor w Hebdowie - wirydarz wschód dziś
Klasztor w Hebdowie - kiedyś
Klasztor w Hebdowie - skrzydło zachodnie kiedyś
  Klasztor w Hebdowie - dziś
hotel-od-strony-ogrodu_min.jpg
skrzydlo_zach_przed_min.jpg
skrzydlo_pld_przed_min.jpg
  skrzydlo_zach_po_min.jpg
skrzydlo_pld_po_min.jpg